Goodhealth

วัดไข้ ทำอย่างไรให้ถูกวิธี

การวัดไข้มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและมักเป็นขั้นตอนแรกก่อนเข้าพบแพทย์ทั่วไป สามารถทำได้เองที่บ้าน แต่ในบางวิธีควรได้รับการแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล

pordeeshop

pordeeshop

เมษายน 3, 2020
Wishlist 0
Continue Shopping